Pogoji nakupa

Pogoji nakupa

na spletnih straneh www.honda.si/kolekcija

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pogoji nakupa na spletnem mestu www.honda.si/kolekcija (v nadaljevanju: Pogoji) ter se z njimi strinja.

Spletno trženje na www.honda.si/kolekcija izvaja AC-Mobil d.o.o., Baragova 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: AC-Mobil). Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod registrsko številko 1/19726/00, z osnovnim kapitalom 12.519,00 EUR, z matično številko 5662885. Družba je zavezana za plačilo DDV; Identifikacijska številka za DDV (ID za DDV) je SI15323668.

Naročila

Spletno naročanje na spletnem mestu Ac-Mobila uporabnikom interneta omogoča nakupovanje promocijskih izdelkov kolekcije Honda, preko za to določenega e-poštnega naslova . Naročeno blago bomo odposlali praviloma v dveh delovnih dneh od prejema naročila. Navedeni rok začne teči pri prejemu naročila do 12. ure še isti dan, sicer pa prvi delovni dan po prejemu naročila. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi bo kupec o dobavnem roku, oziroma o ne dostavi izdelka, naknadno obveščen. AC-Mobil lahko od izvedbe naročila odstopi tudi v primeru, da naročenega blaga nima več na zalogi v skladišču Honda.

Plačilni pogoji

Pošiljke bodo dostavljene preko Pošte Slovenije na območju Slovenije. Stroške pošiljanja, vključno s pakiranjem pošiljk, katerih nakupna vrednost je 30,00 EUR ali več, plača  prodajalec. Stroške pošiljanja pošiljk, katerih nakupna vrednost je manjša od 30,00 EUR pa plača kupec.

Poštnina se obračuna po veljavnem ceniku Pošte Slovenije za priporočeno pismo s storitvijo v odvisnosti od mase pošiljke.

Ob prevzemu pošiljke z odkupnino prejemnik plača tudi vplačnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.

Cene

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR) ter vsebujejo DDV.

Pri nakupu veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini...) objavljene na dan oddaje naročila. Pridržujemo si pravico do spremembe objavljenih cen ter pravico do napake pri objavi cen, tako izdelkov v kolekciji kot cen poštnin.

Vračilo blaga

Kot potrošnik imate pravico odstopiti od pogodbe v 15 dneh od prejema blaga, v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami), kar morate sporočiti na:

Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Prejeto blago nam morate vrniti nepoškodovano,v nespremenjeni količini in originalni embalaži v 15 dneh po tem, ko ste nas obvestili o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Blago nam morate vrniti v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko vam je bilo izročeno razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, na naslov AC-Mobil d.o.o., Baragova 9, 1000 Ljubljana s pripisom "Honda kolekcija 2008". V kolikor bodo ti pogoji izpolnjeni, bomo potrošniku vrnili kupnino, najkasneje v osmih (8) delovnih dneh.
Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Varstvo osebnih podatkov

Z naročilom nakupa dovoljujete, da vzpostavimo evidenco, vodimo, vzdržujemo in upravljamo z vašimi osebnimi podatki . AC-Mobil zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004) ter da podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in AC-Mobil. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.